Ehemaliger Rat

Gjafi
Berater des Jarls
Alvis Tvisvarson
2019
Jarl
Ylva "Faðmakona" Jorisdottir
2016-2018
Heerjan
Heerführer
Lars Tinoson "Graubund"
2015-2018
Gjafi
Berater des Jarls
Hima Hanson
2015-2018
Havigodi
Eydwin Julson - Loduson
2014-2016
Gjafi
Berater des Havigodi
Njoerdur Olafson
2014-2016